Xóm Nghèo Bá Đạo

Giới thiệu

Tác giả: Trần Văn Hưng


Đạo diễn: Ngọc Hùng - Gia Bảo


Giám đốc sản xuất: Trần Đại - An Thi


Diễn viên: Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Gia Bảo, Hồng Trang, Hùng Thuận, Puka, Thuận Nguyễn, Hải Triều, Thanh Hiền, Phương Lan, Minh Dự, Thái Vinh, Đình Văn

Tác giả: Trần Văn Hưng

Đạo diễn: Ngọc Hùng - Gia Bảo

Giám đốc sản xuất: Trần Đại - An Thi

Diễn viên: Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Gia Bảo, Hồng Trang, Hùng Thuận, Puka, Thuận Nguyễn, Hải Triều, Thanh Hiền, Phương Lan, Minh Dự, Thái Vinh, Đình Văn