Câu hỏi thường gặp

Phí Giao Dịch là gì? Tại sao tôi phải trả nó?

Phí Giao Dịch bao gồm phí ngân hàng và phí sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến. Phí được tính trên tổng giá trị đơn hàng. ShowTik hiện đang sử dụng cổng thanh toán Bảo Kim để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho các khách hàng.

Phí Giao Dịch được thu bởi Bảo Kim và ngân hàng, ShowTik không thu bất cứ phí giao dịch nào từ khách hàng.

Tại sao ShowTik chỉ hiển thị Phí tạm tính?

Vì biểu phí của từng ngân hàng cho dịch vụ thanh toán trực tuyến khác nhau nên Phí Giao Dịch hiển thị ở trang thanh toán của ShowTik là phí tạm tính. Phí hiển thị ở trang thanh toán của Bảo Kim sẽ là phí sau cùng.

Liệu có bất kỳ chi phi ẩn nào không?

Không. Mọi chi phí đều được thông tin đến bạn rõ ràng và minh bạch.