Tiền Là Số 1

Giới thiệu

Kịch bản: Hoàng Mẫn

Đạo diễn: Công Danh

Diễn viên: NTƯT Mỹ Duyên, Quốc Thịnh, Hoàng Ngọc Sơn, Phương Linh

Vở diễn mới của Nhà Hát Kịch Sân Khấu Nhỏ