Thanh Xà Bạch Xà Ngoại Truyện

Giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Bảo Ngọc

Đạo diễn: Ngọc Hùng

GĐSX: An Thi - Trần Đại

Diễn viên: Tiểu Bảo Quốc, Hải Triều, BB Trần, Minh Dự, Ngọc Thuận, Nguyên Thảo, Dương Thanh Vàng, Duy Tiên, Võ Tấn Phát, Phúc Zelo, Tất Diệu Hằng, ...

Vở diễn mới "Thanh Xà Bạch Xà Ngoại Truyện"