Sợ

Giới thiệu

Tác giả: Quỳnh Trâm

Đạo điễn: Lê Quốc Nam

CVNT: NSND Hồng Vân

Chọn nhạc: Thiên Phong

Thực hiện trang trí sân khấu: Công ty VTTM

GĐSX: Lê Tuấn Anh

Diễn viên: Lê Quốc Nam, Quách Cung Phong, Âu Thành Cát, Tâm Thanh, Bảo Quang, Tài Đặng, Thiên Phong, Tuỳ Long, An Tiên, Đình Giang, Minh Trân, Khánh Ly, Xuân Trúc, Thành Đạt, Xuân Mai, Bá Tùng, Hoàng Dung, Kie Ra, Thuận Mỹ, Huỳnh Đức

Trong cuộc sống có vô vàn nỗi sợ nhưng nỗi sợ hữu hình và nỗi sợ vô hình thì nỗi sợ nào đáng sợ hơn???