NXNX 32 - Truy Tìm Thủy Long Kiếm

Giới thiệu

Tác giả: Minh Phương

Đạo diễn: Vũ Minh

Diễn viên: Thành Lộc, Hữu Châu, Lê Khánh, Đình Toàn, Hoàng Trinh, Quốc Tuấn, Don Nguyễn, Đức Thịnh, Mỹ Duyên, Hương Giang, Hoàng Giang, ...

Mua vé tại:

Nhà hát Bến Thành - số 6 Mạc Đĩnh Chi Q1

ĐT: 028 38232676

Chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa 32