Mỹ Nhân Kế

Giới thiệu

Diễn Viên:  ĐÀM LOAN ,TIỂU BẢO QUỐC,  HOÀNG PHI,  NAM THƯ, GIA BẢO, HẢI TRIỀU , BB TRẦN,  MINH DỰ , NGUYỄN ANH TÚ, NGUYÊN THẢO ....
Vở diễn mới của Sân Khấu Thế Giới Trẻ