Một Thập Kỷ Yêu Thương

Giới thiệu

Diễn viên: SK Kịch Hoàng Thái Thanh

Chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm của Sân Khấu Kịch Hoàng Thái Thanh.LƯU Ý:

* Vui lòng không đưa trẻ em dưới 6 tuổi vào xem kịch dành cho người lớn. Trẻ em trên 6 tuổi phải có vé.