Hồn Ma Cô Đào Hát

Giới thiệu

Tác giả: Phan Ngọc Liên

Đạo diễn: Ngọc Hùng

GĐSX: Trần Đại - An Thi

Diễn viên:Gia Bảo, Minh Dự, Thùy Dương, Phương Lan, Hữu Đằng, Nguyễn Quỳnh, Tạ Lâm, Tú My,...

Vở mới Hồn Ma Cô Đào Hát của Sân Khấu Thế Giới Trẻ