Duyên Ma Tình Người

Giới thiệu

Đạo Diễn: Ngọc Hùng

Giám Đốc Sản Xuất: Trần Đại - An Thi

Diễn viên: Minh Dự -  Gia Bảo - Phương Lan - Quốc Khánh - Khánh Tiên - Kim Hải - Quỳnh Quý - Nguyên Thảo - Ngọc Phước - Kim Nhã  (Á Hậu Điện Ảnh 2019 )...

Vở diễn Duyên Ma Tình Người, vở diễn mới của SK Kịch Thế Giới Trẻ