Duyên Ai

Giới thiệu

Tác giả: Mộc Nhiên

Đạo diễn: Quách Hồ Ninh

Diễn viên: NSƯT Mỹ Uyên, Chánh Thuận, Ngọc Lan, Việt Hưng, Quỳnh Anh, Hoàng Ngọc Sơn, Tuyết Oanh

Vở kịch Tết của Sân Khấu Nhỏ 5B