Ảo và Thật

Giới thiệu

Đạo diễn: Chánh Trực

Kịch bản: Vương Huyền Cơ

Thiết kế: Kim B

Chỉ đạo Nghê thuật: Lê Duy Hạnh

Diễn viên: Kim Khánh, Mỹ Dung, Hùng Thuận, Nguyệt Ánh, Hữu Phước, Nam Sang, Long Huỳnh

Vở diễn của Nhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ 5B