Ai Tư Vãn - Uẩn khúc Ngọc Hân

Giới thiệu

Tác giả: Cố Soạn Giả Lưu Quang Vũ

Đạo diễn: Hoàng Hải

CVNT: NSND Hồng Vân - NS Hoàng Sơn

Chọn nhạc: Hoàng Hải

Ánh sáng: Tấn Dũng

Thiết kế sân khấu: Công ty VTTM

Tài trợ cổ phục: Hoa Niên

Định trang & Hoá Trang: Nam Hoàng Trịnh

Biên đạo múa: Hải Âu

Chỉ huy đêm diễn: Hoàng Hải

Thiết kế poster: Trần Công Quỳnh

Diễn viên: Hồng Anh, Ngọc Xuân, Bùi Kim Thy, Thiên Thịnh, Tuấn Kiệt, Đạt Nguyên, Tuấn Đạt, Diệp Phi Phụng, Văn Đệ, Thảo Sương, Trâm Trần, Phùng Khoa, Thế Ngọc, Huỳnh Như, Gia Huân, Dũng Phạm, Hà Minh Quân

Vở diễn mới Ai Tư Vãn - Uẩn khúc Ngọc Hân của Sân Khấu Kịch Hồng Vân.

CẢNH HƯNG năm 1786, vua Lê Hiển Tông lâm bệnh nặng nhà Lê rơi vào thời kỳ suy thoái, mọi quyền hành nằm trong tay chúa Trịnh. Không chấp nhận thời thế, con gái nhà vua - công chúa Lê Ngọc Hân, với tài trí hơn người đã góp công tìm cách cứu thoát nhà Lê khỏi cảnh suy tàn. Khi đó vua Nguyễn Nhạc từ Đàng Trong ra lệnh đem quân tiến thẳng ra Thăng Long với chiêu bài “phù Lê diệt Trịnh”. Quân Tây Sơn đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh ra lầu Ngũ Long nghênh tiếp nhưng bị đánh tan tác, Lê Nhượng đại diện cho tầng lớp quan quân nhà Lê gắng gượng bảo vệ kinh thành, bầu không khí rối loạn bao phủ lên đất Thăng Long…

Hồng Anh vai vua Lê Hiển Tông - Nguyễn Nhạc

Ngọc Xuân vai Ngọc Hân kiếp 1

Bùi Kim Thy vai Ngọc Hân kiếp 2

Thiên Thịnh vai Nguyễn Huệ kiếp 1

Tuấn Kiệt vai Nguyễn Huệ kiếp 2

Đạt Nguyên vai Lê Nhượng kiếp 1

Tuấn Đạt vai Lê Nhượng kiếp 2

Diệp Phi Phụng vai Nguyễn Hữu Chỉnh kiếp 1

Văn Đệ vai Nguyễn Hữu Chỉnh kiếp 2

Thảo Sương vai Bùi Thị Xuân kiếp 1

Trâm Trần vai Bùi Thị Xuân kiếp 2

Phùng Khoa vai Sâm

Thế Ngọc vai Vược

Huỳnh Như vai Mai

Gia Huân vai Huyện Thọ

Dũng Phạm vai Vũ An

Hà Minh Quân vai Gã Khăn Đen - Đào Nhung