Đêm nhạc Thanh Hà

Giới thiệu

Ca sĩ: Thanh Hà
Đêm nhạc Đặc biệt Ca sĩ Thanh Hà.