Đêm nhạc Quang Lê

Giới thiệu

Ca sĩ: Quang Lê.
Đêm nhạc đặc biệt của ca sĩ Quang Lê.