Đêm nhạc Phương Thanh

Giới thiệu

Ca sĩ: Phương Thanh
Đêm nhạc đặc biệt của Ca sĩ Phương Thanh