Đêm nhạc Như Quỳnh

Giới thiệu

Ca sĩ: Như Quỳnh
Đêm nhạc đặc biệt của Ca sĩ Như Quỳnh