Đêm nhạc Ngọc Huyền

Giới thiệu

Ca sĩ: Ngọc Huyền
Đêm nhạc đặc biệt của Ca sĩ Ngọc Huyền.