Đêm nhạc Minh Tuyết

Giới thiệu

Ca sĩ: Minh Tuyết
Đêm nhạc đặc biệt của ca sĩ Minh Tuyết.