Đêm nhạc Lệ Quyên - Quang Hà

Giới thiệu

Ca sĩ: Lệ Quyên, Quang Hà
Đêm nhạc đặc biệt của các Ca sĩ Lệ Quyên - Quang Hà