Đêm nhạc Hương Lan

Giới thiệu

 Ca sĩ: Hương Lan
Đêm nhạc đặc biệt của Nữ Danh ca Hương Lan