Đêm nhạc Giang Hồng Ngọc

Giới thiệu

Ca sĩ: Giang Hồng Ngọc
Đêm nhạc đặc biệt của ca sĩ Giang Hồng Ngọc.