Đêm nhạc Đan Trường - Trung Quang

Giới thiệu

Ca sĩ Đan Trường cùng khách mời Trung Quang
Đêm nhạc Đan Trường cùng ca sĩ khách mời Trung Quang (Quán Quân Thần Tượng Bolero)