Đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng - Quang Linh - Hiền Thục

Giới thiệu

Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng - Quang Linh - Hiền Thục
Đêm nhạc Mừng Xuân 2020 của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Quang Linh - Hiền Thục